strona główna | usługi | współpraca | doświadczenie | stała obsługa | kontakt | dojazd
       
 

Kancelaria Radcy Prawnego oferuje pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego (w tym spółdzielczego, własności intelektualnej, konsumenckiego), gospodarczego i handlowego, upadłościowego i naprawczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Prowadząc obsługę większej ilości podmiotów zajmujących się transportem towarów na rynku polskim i międzynarodowym uzyskaliśmy szczególne doświadczenie w sprawach związanych ze specyfiką tej branży (konwencja CMR, prawo przewozowe).
 

Pomoc prawna może przyjąć następujące formy:

- porady prawne i opinie prawne;
- tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawnych korporacyjnych (umowy spółki, statuty spółek, stowarzyszeń i fundacji, uchwały organów), umów, regulaminów itp.;
- prowadzenie negocjacji handlowych dot. treści zawieranych umów i ugodowych w imieniu mocodawcy;
- windykacja wierzytelności (wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem co do dobrowolnej spłaty zadłużenia i form tej spłaty);
- zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym w procesie rejestracyjnym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
- reprezentacja przed organami państwowymi w postępowaniu administracyjnym, w tym przy uzyskaniu koncesji, zezwoleń i licencji.

Informujemy ponadto, iż radca prawny Lucyna Stettner-Smolska w roku 2011 przy wykonywaniu czynności zawodowych jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR (równowartość 396.220 zł.) oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 250.000 EUR (równowartość 990.550 zł.), co daje łączną ochronę ubezpieczeniową w kwocie niemal 1.400.000 zł.

 

 

Aktualności

 
25.02.2015
Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego  więcej>>
 
01.09.2014
Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok
obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł.
więcej>>
 
31.05.2011
Zarządom spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością   przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.  więcej>>
 
20.01.2010
Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu...  więcej>>
 

 

Wykonanie: 2S Polecamy: BiuraPrawne, Windykacja, Skup długów, Adwokat Katowice, Notariusz Tychy, IPW Polin, Autozłom, Instytut Urody,