strona główna | usługi | współpraca | doświadczenie | stała obsługa | kontakt | dojazd
       
 

WSPÓŁPRACA


W razie potrzeby sporządzenia:

- aktu notarialnego obejmującego np.

• umowę sprzedaży lub darowizny nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• umowę o dział spadku lub zniesienie współwłasności nieruchomości,
• oświadczenie o obciążeniu nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym np. hipoteką, prawem dożywocia,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego (dające możliwość prowadzenia egzekucji po uzyskaniu klauzuli wykonalności, bez konieczności wytaczania powództwa o zapłatę, eksmisję lub o wykonanie innego obowiązku),
• umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statut spółki akcyjnej,
• protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- notarialnego poświadczenia podpisu,
- notarialnie poświadczonych kopii dokumentów,
- notarialnego protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
- notarialnego poświadczenia dziedziczenia (czynności zastępującej postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku) lub oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

Kancelaria współpracuje z notariuszem Michałem Smolskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Tychach przy ul. Budowlanych 35
www.smolski-notariusz.pl

W bieżącej działalności przy realizacji obsługi prawnej przekraczającej terytorialnie zakres południowej Polski Kancelaria współpracuje z adw. Katarzyną Dąbrowiecką prowadzącą
Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

 

 

 

Aktualności

 
25.02.2015
Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego  więcej>>
 
01.09.2014
Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok
obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł.
więcej>>
 
31.05.2011
Zarządom spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością   przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.  więcej>>
 
20.01.2010
Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu...  więcej>>
 

 

Wykonanie: 2S