strona główna | usługi | współpraca | doświadczenie | stała obsługa | kontakt | dojazd
       
 

AKTUALNOŚCI
 

25.02.2015

 

Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego w przypadku stwierdzonych błędów w zestawieniach oświadczeń nabywców oleju opałowego (sprawa rozpoznawana na gruncie niekorzystnych przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2014 r.).

 

 

01.09.2014
 

Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł., w tym 40 zł. opłaty sądowej i 100 zł. opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


 

31.05.2011
 

Zarządom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy) celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za rok 2010.

 

 

2.01.2010

 

Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu do zmian opisu przedmiotu działalności zgodnie z Klasyfikacją PKD 2007 oraz możliwości połączenia tychże zmian z z innymi, planowanymi zmianami w treści umowy/aktu założycielskiego/statutu spółki przy poniesieniu jednorazowo wspólnych koszów (taksy notarialnej, opłat sądowych).

 


 


 


 

 

 

 

 

Aktualności

 
25.02.2015
Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego  więcej>>
 
01.09.2014
Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok
obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł.
więcej>>
 
31.05.2011
Zarządom spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością   przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.  więcej>>
 
20.01.2010
Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu...  więcej>>
 

 

Wykonanie: 2S