strona główna | usługi | współpraca | doświadczenie | stała obsługa | kontakt | dojazd
       
 

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
 

Kancelaria proponuje stałą obsługę prawną przedsiębiorców, która obejmuje bieżącą współpracę z osobą/organem zarządzającym danym podmiotem i wskazanymi przez niego pracownikami (np. kierownikami działów).

Współpraca ta polega zarówno na bieżącym doradztwie, opiniowaniu lub opracowywaniu projektów dokumentów z zakresu kontaktów zewnętrznych z kontrahentami klienta (zamówienia, umowy, reklamacje, odpowiedzi na reklamacje) oraz z zakresu wewnętrznej dokumentacji klienta (uchwały organów kolegialnych i dokumentacja związana z wpisami do KRS, umowy o pracę wraz z dodatkowymi klauzulami, dokumenty z zakresu zbiorowego prawa pracy np. regulaminy).

Obsługa prowadzona może być zarówno zdalnie (kontakt głównie telefoniczny i mailowy), jak i w drodze spotkań w siedzibie kancelarii lub w siedzibie klienta. Proponujemy także ustalenie stałych dyżurów w siedzibie klienta dla ułatwienia kontaktu i przekazania dokumentów.

W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu wierzytelności klienta od jego dłużników w trybie przed- lub pozasądowym bez odrębnego wynagrodzenia (wezwanie do zapłaty i późniejsze negocjacje z dłużnikiem).

Stała obsługa prawna może być rozliczana w formie ryczałtu, w systemie godzinowym lub mieszanym – ryczałtowym wraz z odpłatnością za godziny pracy ponad ustaloną liczbę godzin objętą ryczałtem.

 

 

Aktualności

 
25.02.2015
Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego  więcej>>
 
01.09.2014
Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok
obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł.
więcej>>
 
31.05.2011
Zarządom spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością   przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.  więcej>>
 
20.01.2010
Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu...  więcej>>
 

 

Wykonanie: 2S